پروژه كارآفرینی تأسیس دفتر بیمه

پروژه کارآفرینی تسمه مغناطیسی دائمی

پروژه کارآفرینی تولیدی مبل

پروژه کارآفرینی خدمات رایانه ای

پروژه کارآفرینی راه اندازی كتابفروشی

پروژه کارآفرینی نمایندگی انحصاری خودرو «ریو» محصول شرکت سایپا

پروژه کارآفرینی تاسیس كارخانه شكلات سازی

پروژه کارآفرینی شركت تولید آب معدنی

پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی

پروژه کارآفرینی شركت كامپیوتری برنامه نویسی

پرسشنامه مدیریت عملکرد سازمانی

پرسشنامه مدیریت عملکرد کارکنان

گزارش کارآموزی گروه صنعتی ایران شرق

طرح توجیهی تولید دستگاه بسته بندی (شیرینگ)

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل موفقیت بر مهندسی مجدد

پرسشنامه عوامل موفقیت بر پیاده سازی مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر خلاقیت

پرسشنامه عملکرد مدیران

گزارش کارآموزی مجتمع غذایی رشته به رشته (تولید ماکارونی )